Enzym för Brut IPA och lågkalori-öl. Detta enzym ökar utjäsningsgraden genom konvertering av stärkelse och dextriner till förjäsbart glukos. Lämplig till ölstilar som ska vara väl utjästa, som Brut IPA.

Ultra-Ferm är flytande amyloglukosidas (AMG) från Aspergillus niger. Omvandlar stärkelse och långa kolhydratkedjor till glukos via hydrolys. Enzymet kan ge upp till 100 % hydrolys av dextriner till förjäsbart glukos, vilket kan jämföras med 75 - 80 % vid normal mäskning.

Omältade råvaror kan användas som källa för stärkelse. Lämpligt även för fruktöl, cider och destillering.

Tillsätt Ultra-Ferm under inmäskning vid ölbryggning.

Dosering: 10 ml per 20 liter
Rekommenderad temperatur: 60 °C (enzymet denatureras vid 85 °C)
Rekommenderat pH 3,5 - 5,5
Förvaras vid 4 - 8 °C

Nedladdningsbara filer


Låt andra veta vad du tycker om White Labs Ultra-Ferm 10ml