Integritetspolicy

Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy dokumenterar de personuppgifter vi samlar in och hanterar. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy.

Om personuppgifter

I detta dokument använder vi begreppet ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Behandling av personuppgift innefattar allt som sker med personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Behrens Group AB, orgnr. 556689-0314, Viktoriagatan 4, 25240 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna hantera köp.
 • Namn
 • Adress
 • IP-adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Inloggningsuppgifter till kundsidor
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på denna webbplats genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av din order.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtal. För att kunna fullgöra köpeavtalet krävs dessa personuppgifter. Om personuppgifterna inte lämnas kan åtagandet inte fullgöras och ditt köp kan inte genomföras.

Lagringsperiod

I 36 månader från och med att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning).

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
 • Namn
 • Adress
 • Ordernummer
 • Fakturanummer
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lagar, domslut och myndighetsbeslut.

Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod

I 7 år från och med att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning).

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna utveckla och utvärdera våra produkter, tjänster och system för våra kunder.
 • Ålder
 • Kön
 • Leveransadress
 • Orderinformation
 • Användargenererad data
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina individuella uppgifter, utan all behandling sker på en aggregerad nivå av avidentifierade eller pseudonymiserade data.

Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna förbättra vårt produktsortiment.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utveckla och utvärdera våra produkter, tjänster och system.

Lagringsperiod

I 36 månader från och med insamlandet.

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna presentera produktrecensioner och ta del av kunders omdöme om våra produkter och tjänster.
 • Namn
 • E-postadress
 • Ordernummer
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder.

Vi använder även dina personuppgifter för att presentera din recession för andra kunder på denna webbplats.

Laglig grund

Samtycke. Behandlingen är berättigad om du tidigare givit ditt samtycke.

Lagringsperiod

Raderas direkt i samband med att samtycket upphör alternativt på begäran.

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna hantera kundtjänstärenden.
 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Ordernummer
 • Fakturanummer
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post.

Vi kan också kontakta dig om vi har några frågor angående din order.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod

I 36 månader från det att kundtjänstärendet initierats.

Ändamål Kategorier av personuppgifter
Kunna informera om nya produkter och erbjudanden.
 • Namn
 • E-postadress
 • Språk
 • Land
 • Orderhistorik
Behandlingar som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och informationsenkäter via e-post.

I syfte att optimera din upplevelse ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Laglig grund

Samtycke alternativt berättigat intresse. Behandlingen är berättigad om du tidigare givit ditt samtycke. Om du är eller har varit kund hos oss behandlas personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter eller tjänster.

Lagringsperiod

Raderas direkt i samband med att samtycket upphör alternativt på begäran.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag och samarbetspartners så som t ex transportörer, betalningslösningar, marknadsföring och IT-tjänster. Delning av dina personuppgifter sker endast i syften som är förenliga med de ändamål som definierats ovan och i enlighet med rådande lagar och regler. När personuppgifter lämnas ut görs detta till parter som antingen själva är personuppgiftsansvariga eller där det finns personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter skyddas. När dina personuppgifter delas med part som själv är personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Skydd och lagring av personuppgifter

Vi arbetar för att lagra alla personuppgifter vi samlar in på ett så säkert sätt som möjligt. All kommunikation mellan vår webbserver och din webbläsare är krypterad för att skydda insamlandet av dina personuppgifter. Endast personal med rätt behörighet har tillgång till dina personuppgifter.

I huvudsak lagrar vi och våra samarbetspartners endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära registerutdrag för att ta del av den information som finns registrerad om dig. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Under vissa förutsättningar har du rätt till att få ut denna information i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Vi strävar efter att dina personuppgifter skall vara korrekta och uppdaterade. Om någon lämnad personuppgift behöver uppdateras har du rätt att begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. Om du tidigare givit samtycke till detta har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss.

Cookies

En cookie är en textfil med visst innehåll som lagras i din webbläsare. Cookies används för att lagra information och kommunicera denna information mellan din webbläsare och vår webbserver. På denna webbplats används följande typer av cookies:

På denna webbplats används cookies för att ge dig tillgång till funktioner som inloggning och varukorg och för att underlätta din vistelse på sidan. För att denna webbplats skall fungera korrekt måste cookies vara aktiverade. Cookies används även för att identifiera ifrån vilken annons eller sökmotor som besökaren hänvisats från.

Kontakt

Om du vill komma in kontakt med oss angående behandling av dina personuppgifter gör du det genom att kontakta oss via epost: [email protected]

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy för att kunna fullfölja våra förpliktelser och legala krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på denna webbplats.