Värmeisolerande tvättbart överdrag till Brewolution Brewster Beacon 40L bryggverk. Ger snabbare uppvärmningen, spar energi och ger kraftigare kok. Material: 5 mm neoprenskum.

Låt andra veta vad du tycker om Brewolution Brewster 40L Värmeisolering