Låt andra veta vad du tycker om Refraktometer med ATC och dubbla skalor 32°Brix/SG1.130