Mät alkoholhalten på din öl! Mätkitet består av en hydrometer och en mätcylinder. En hydrometer används för att räkna ut alkoholhalten samt kontrollera bryggningen och jäsningen. Den mäter specifik vikt (densitet), förkortat SG och mätt i kg/L, på vörten med hjälp av Arkimedes princip. Mätområde SG 0,978-1,150 (-22 till +150 °Öchsle). Destillerat vatten har SG 1.000 (0 °Öchsle), och hydrometern kan mäta upp till 1,150 (150 °Öchsle). Jäsningsgraden och alkoholhalten kan kontrolleras genom att jämföra densiteten före (OG) och efter jäsningen (FG), se formel nedan.

Användning
Sänk ner hydrometern i vätskan som ska mätas och avläs på skalan. Vätskan behöver vara cirka 20cm djup, därför kan det vara bra att använda en mätcylinder på 100ml. Häll vört i mätcylindern till ca 80ml, kyl ner till rumstemperatur, släpp ner hydrometern och avläs den specifika densiten (SG). Mäter du innan jäsning (precis innan du häller i jästen) kallas denna specifika densitet för OG, och mäter du efter att ölet jäst klart (vanligtvis efter 2 veckor) kallas den för FG. Se nedan.

Beräkna alkoholhalt
Alkoholhalten kan beräknas med formeln (OG - FG) / 7,62 = volymprocent alkohol. Till exempel: (65 - 15) / 7,62 = 6,56% volym alkohol. Man kan således inte mäta ölets alkoholhalt med hydrometern om man endast har ett av värdena.
OBS! För att formeln ska fungera måste OG och FG antingen konverteras till g/L eller enheten °Öchsle, detta görs med formeln: °Öchsle = (SG-1)x1000. Till exempel: (1,065-1)x1000 = 65 °Öchsle.

Specific Gravity - SG
Specific Gravity (specifik vikt), förkortat SG, är värdet på vätskans densitet i relation till en referens (destillerat vatten).

Original Gravity - OG
Original Gravity (ursprunglig vikt), förkortat OG, refererar till vätskans SG innan jäsning.

Final Gravity - FG
Final Gravity (slutlig vikt), förkortat FG, refererar till vätskans SG efter jäsning.

Formel för att få °Öchsle från SG:
°Öchsle = (SG-1)x1000

Nedladdningsbara filer


Låt andra veta vad du tycker om Mätkit - Hydrometer Öl och Mätcylinder