Grifo är en mycket kraftig och steglös kapsylpåsättare i bänkmodell. Den är steglös i höjdled från 16 till 40 cm för att enkelt kunna anpassas till flaskornas höjd. Kapsyleringshuvuden för både 26 och 29 mm kronkapsyl ingår.

Kapsyleringsapparaten bör monteras fast i bord eller liknande för bästa stabilitet. Lossa låsringen försiktigt vid montering så den inte sticker iväg. Smörj påsättaren vid behov.


Låt andra veta vad du tycker om Kapsyleringsapparat Grifo