Grainfather Sparger lakvattenvärmare på 40 liter är en temperaturkontrollerad vattenkokare. Den värmer upp lakvattnet till önskad temperatur för att göra bryggprocessen enklare - rätt volym lakvatten vid rätt temperatur. Börja värma lakvattnet när du börjar mäska så att vattnet är redo när det är dags att börja laka, lakvattenvärmaren håller rätt temperatur. 

Grainfather Sparge Water Heater 40L
- 40-liters kapacitet
- Rostfritt stål
- 2300W värmelement (värmer upp 40L på ca 50 min.)
- Mätglas (siktglas) på utsidan för att enkelt se volym (med 1-liters graderingar), 0-nivån på siktglaset är 1.5 liter då mätningen börjar i tappkranshöjd.
- Rostfri tappkran
- Temperaturkontroll
- Indikatorljus som indikerar när önskad temperatur uppnåtts och när upphettning pågår

Height to top of lid = 640mm
Body diameter = 330mm
Handle to handle width = 400mm

Nedladdningsbara filer


Låt andra veta vad du tycker om Grainfather Sparger Lakvattenvärmare 40L