Bulldog Hop Spider är ett humlekokfilter i finmaskigt rostfritt stål för att hålla humlen avskiljd från vörten under koket. Hopspidern passar bryggverk upp till 38cm i diameter, om man har större diameter så kan man själv montera förlängningar i stålspröten om man önskar då dessa är ihåliga och avtagbara (M8-skruv).

Info
Material: 304 rostfritt stål
Maskstolek: 300 mikrometer, dvs 0.3mm (300 microns)
Total höjd: 30 cm
Diameter: 20 cm
Längd på stålspråten: ca 9 cm

Nedladdningsbara filer


Låt andra veta vad du tycker om Bulldog Hop Spider