Värmeisolerande tvättbar jacka till Brewly 70L bryggverk. Ger snabbare uppvärmningen, kraftigare kok och spar energi . Material: 5 mm neoprenskum.

Låt andra veta vad du tycker om Brewly Isoleringsjacka för 70L bryggverk