Värmeisolerande tvättbar isoleringsjacka till Brewly 40L bryggverk. Ger snabbare uppvärmningen, kraftigare kok och spar energi. Material: 5 mm neoprenskum.

Låt andra veta vad du tycker om Brewly Isoleringsjacka för 40L bryggverk