Cryo hops är en koncentrerad form av humle där man avlägsnat stor del av växtdelarna från humlekotten men behållt oljor och andra smakämnen. Cryo hops kan användas precis som vanliga pellets men används med fördel i sena givor som whirpool, kokslut eller vid torrhumling.

Jämfört med vanliga pellets behövs endast 50 % så mycket cryo-humle för att uppnå samma smakresultat.

Vi har jämfört cryo-humle och vanliga pellets mot varandra, och då använt 50 % mindre cryo-humle, och känner ingen skillnad i smak. Den stora förtjänsten vid användning av cryo-humle ligger i att man vid sena givor förlorar mindre vört/öl än om man torrhumlar med vanliga pellets. Orsaken är givetvis att halva humlemängden suger åt sig hälften så mycket öl.

Citra lanserades 2007 och är idag en av de mest populäraste humlesorterna bland hantverksbryggerier. Denna amerikanska humlesort har en tydlig fruktighet med viss övervikt av citrus. Används ofta i IPA och amerikansk Pale Ale men fungerar även i många andra ölstilar Arom: citrus, grapefrukt, passionsfrukt

Odlingsland: USA
Skördeår: 2018
Typisk alfasyra: 20-26 %.
Aktuell alfasyra står på etiketten.

Nedladdningsbara filer


Låt andra veta vad du tycker om Cryo Citra Humle 100g